Tagged: polarisaatio

Lokaali vs. globaali informaatiokupla

Informaatiokupla = järjestelmällisesti valitaan tai vastaanotetaan yksipuolista tietoa.

1. Informaatiokuplat tekevät jotkin valinnat helpommaksi (sisällön suosittelu, suodattaminen => vaikutus maailmankuvaan)
2. Yleisesti ottaen kuplautuminen edellyttää medialukutaidon puutetta (Haakanan hypoteesi [1])
3. Kyse on kuplan määrittelystä: paikallinen kupla vs. globaali kupla

Paikallinen = tietty kanava, esim. Facebook
Globaali = koko tiedonvälitysjärjestelmä

Valitaan => globaalin informaatiokuplan ongelma
Vastaanotetaan => lokaalin informaatiokuplan ongelma

Vrt. konfirmaatiovääristymä => yleistä tahoa voi kritisoida, mutta itseä ei — tai omia puutteita ei tiedosta

[1] ”Ei kuplasta puhuttu silloin, kun tv-kanavaa ei voinut valita.” Näytettiin kuitenkin yhteiskunnallisesti tärkeä sisältö.