Kategoriat
English

Questions from ICWSM17

In the ”Studying User Perceptions and Experiences with Algorithms” workshop, there were many interesting questions popping up. Here are some of them: Will increased awareness of algorithm functionality change user behavior? How How can we build better algorithms to diversify information users are exposed to? Do most people care about knowing how Google works? What’s […]

Kategoriat
English

Reading list from ICWSM17

In one of the workshops of the first conference day, ”Studying User Perceptions and Experiences with Algorithms”, the participants recommended papers to each other. Here are, if not all, then most of them, along with their abstracts. Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. Science, […]

Kategoriat
English

Mediated relationship between users and algorithms

The relationship between users and algorithms is always a mediated one, meaning that there is always a proxy between the algorithm and the user. The proxy can be understood differently based on the particular level we’re interested in. For example, it can be a social media platform (e.g., Facebook, Twitter) where people retrieve their news content […]

Kategoriat
Suomeksi

Lokaali vs. globaali informaatiokupla

Informaatiokupla = järjestelmällisesti valitaan tai vastaanotetaan yksipuolista tietoa. 1. Informaatiokuplat tekevät jotkin valinnat helpommaksi (sisällön suosittelu, suodattaminen => vaikutus maailmankuvaan) 2. Yleisesti ottaen kuplautuminen edellyttää medialukutaidon puutetta (Haakanan hypoteesi [1]) 3. Kyse on kuplan määrittelystä: paikallinen kupla vs. globaali kupla Paikallinen = tietty kanava, esim. Facebook Globaali = koko tiedonvälitysjärjestelmä Valitaan => globaalin informaatiokuplan ongelma […]

Kategoriat
Suomeksi

Miksi sosiaalisen median käyttäjille ei näytetä sisältöä, jota heidän tulisi nähdä?

Oletetaan, että on sellaista sisältöä, jonka näkeminen on yhteiskunnallisesti tärkeää. Se voi liittyä esimerkiksi terveyteen, korruptioon, oikeudenmukaisuuteen, väärän tiedon levittämiseen, kasvatukseen, kansalaisoikeuksiin, jne. Silloin voidaan kysyä: A. Miten taata nykyisessä hajautetun sosiaalisen median mallissa, että ihmiset näkevät tämän sisällön? B. Miksi käyttäjille ei näytetä sisältöä, jota heidän tulisi nähdä? Keskityn seuraavassa vastaamaan jälkimmäiseen kysymykseen. Mahdollisia […]

Kategoriat
Suomeksi

Algoritmien läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden ohjenuorat

Kari Haakana (@Karde) piti esityksen Kone Säätiön ja Kaute-säätiön järjestämässä ”Algorytmittyvä elämä” -tilaisuudessa Helsingissä (12.5.2017). Kari mainitsi USACM:n (Association for Computing Machinery US Public Policy Council) julkaiseman ohjeistuksen algoritmien läpinäkyvyydelle ja vastuullisuudelle. Tietääkseni sitä ei ole vielä käännetty suomeksi, joten päätin kääntää sen. Alla ohjeistus. Miksi algoritmien salaisuuksia ei paljasteta? ACM kirjoittaa, että algoritmien läpinäkymättömyyteen […]